Star Charge и Supercharge започнаха изграждането на зарядна мрежа за електрически тежкотоварни автомобили в Норвегия! – Fleets

Star Charge и Supercharge започнаха изграждането на зарядна мрежа за електрически тежкотоварни автомобили в Норвегия!