Флийтс ООД беше избрана от португалската високотехнологична компания i-charging за търговски и сервизен партньор за България, Румъния и Република Северна Македония – Fleets

Флийтс ООД беше избрана от португалската високотехнологична компания i-charging за търговски и сервизен партньор за България, Румъния и Република Северна Македония