i-charging беше сертифицирана по ISO 14001 и ISO 45001 – Fleets

i-charging беше сертифицирана по ISO 14001 и ISO 45001