Coming soon – Fleets

COMING SOON

Екипът на fleets ще ви помогне да се ориентирате в комплексните промени, които съпътстват прехода към електрическа мобилност. Притежаваме задълбочен опит в областа на електромобилността, зарядната инфраструктура, управлението на проекти и фирмени автопаркове.

Създадохме широка мрежа от стратегически партньорства, за да подкрепяме и консултираме нашите клиенти при взимането на решения свързани с електрифицирането на автопарка, изграждането и управлението на фирмена зарядна инфраструктура, зареждане на фирмените автомобили извън собствената локация и ориентация в бързо развиващата се екосистема от доставчици на услуги за електромобили и регулаторни промени.