БМВ – Fleets
юли 1, 2024

BMW Destination Charging

Първите зарядни станции от проекта BMW Destination Charging, възложен ни от БМВ Груп България, вече са факт.