Зареждане като услуга – Fleets

Зареждане като услуга

декември 17, 2023

Какво е Charging as a Service (CaaS)?

Charging as a Service (CaaS) е продукт, който предлага безрисков начин за инсталиране и управление на станции за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС) без никакви […]