parallax background

Аутомотив

Според всички прогнози делът на продажбите електрически автомобили в Европа ще расте експоненциално.  МcKinsey, EY, BCG, KPMG прогнозират, че до 2035 г. над 50 процента от общо регистрираните нови превозни средства ще бъдат електрически.  Регулациите в световен мащаб, промяната в клиентското поведение на водещите пазари и  огромните инвестиции в електромобилност на производителите не оставят никакво съмнение за бъдещето на мобилността.  

Разширете обхвата на вашия бизнес и се подгответе за бъдещето още сега. Планирайте дългосрочно и  управлявайте ефективно зарядната си мрежа директно от вашия шоурум.   

Изграждането на зарядна инфраструктура на собствената локация отваря множество възможности за автомобилните дилърства и автокъщи. Зарядните станции на вашите обекти привличат нови клиенти за представяните от вас брандове, увеличават стойността на имотите ви и позиционират вашия бизнес, като климатично и обществено отговорен. 

Ако вашата локация е стратегически добре позиционирана, разполага с достатъчна входяща мощност и пространство, инвестицията в заряден парк е най-доброто решение, което можете да вземете. 

Предимства за вас

Спечелете нови клиенти, генерирайте допълнителни обороти и разширете бинеса си

Зарядната инфраструктура във вашите обекти отваря нови възможности за интеракция с клиенти и ранно позициониране в нов бизнес сегмент.
 
 

Разгледайте подходящи зарядни станции за вашето дилърство

 
 
 

Свържете се с нас и ще ви косултираме по всички теми свързани с възможностите за вашия бизнес.