parallax background
 

Софтуер

Платформа за управление на зарядна инфраструктура

Ние разгръщаме потенциала на вашата зарядна мрежа със софтуерни решения от следващо поколение. 
 

The Smartest Platform

Power Navigator e усъвършенствана платформа за управлението на вашата зарядна мрежа. Софтуерът съчетава най-съвременна технология, водеща в индустрията експертиза и оптимизирани решения за управление на зарядна инфраструктура чрез отворени протоколи и системи, позволяващи на всяка една зарядна станция да обменя информация с платформата в реално време.

Плащане и фактуриране

Оптимизирани процеси за плащане и фактуриране към крайни клиенти.

Управление на автопарк

Наблюдавайте и менажирайте в реално време зарежданията на вашите автомобили.

Home Charging

Управление на зарядна инфраструктура в многофамилни жилищни комплекси и бизнес сгради.

Отдалечен мениджмънт

Достъп в реално време до детайлна статистика за работата и заетостта на вашите зарядни станции.

Роуминг

Осигурете на вашите клиенти достъп до огромен брой зарядни точки в Европа. Осигурете възможност за клиенти на други мрежи да зареждат при вас.

ONE Mobility App

Висока клиентска удовлетвореност и пълна информация за процеса на зареждане за вашите клиенти и служители.

SMART Charging

SMART charging Разширете възможностите на вашата зарядна мрежа с интелигентно разпределение на наличната мощност.

API's и интерфейси

Платформата позволява свързване с вашите вътрешни системи, системи на енергийни оператори и т.н.

Свържете се с нас и ще ви косултираме по всички теми свързани с възможностите за вашия бизнес.