parallax background

Строителство и недвижими имоти

Проучванията показват, че около 85% от зареждането на електрически превозни средства се извършват в собствения дом. Към момента жилищните сгради, в които има изградена зарядна инфраструктура са единици. Решаването на този проблем чрез инсталиране на зарядни устройства означава да предложите удобство и ефективност на своите клиенти и наематели и да повишите конкурентното си предимство на пазара.

При вземането на решение кога и как да инсталирате зарядни станции за електомобили е важно да вземете предвид хардуера, софтуера, инсталацията, възможностите за плащане, дългосрочната оперативност на станциите и поддръжката, която е необходима. 

Спечелете нови клиенти

Възможността за зареждане на електрически автомобили ще е решаващ фактор при избора на жилище в съвсем близко бъдеще.

Добавете конкуретни предимства

Според множество проучвания към 2030 г. делът на електрическите автомобили при новите регистрации ще достигне до 60%. 

Генерерайте сигурен оборот

Шофьорите на електрически автомобили са готови да платят повече, за да имат възможност да зареждат там където живеят.

Направете сигурна инвестиция

Възможности за съфинансиране осигуряват допълнителни конкурентни предимства за вашия бъдещ бизнес.

Управлявайте всеки аспект от вашата зарядна инфраструктура

 

Разгледайте подходящи зарядни станции

 
 
 

Свържете се с нас и ще ви косултираме по всички теми свързани с възможностите за вашия бизнес.