Ново проучване за развитието на електрическата мобилност на PWC и Fraunhofer Institut – Fleets

Ново проучване за развитието на електрическата мобилност на PWC и Fraunhofer Institut