За да изтриете профила си от мобилното приложение Fleets, трябва да отворите главното меню и да изберете "Профил" - "Изтрий профила". Данните във връзка с фактури и други счетоводни документи ще бъдат запазени до изтичане на съответните законови срокове описани в Политиката за лични данни на ФЛИЙТС ООД с ЕИК 207482302.