parallax background

Smart Charging

С прогнози за повече от 30 милиона електрически превозни средства, които се очакват по пътищата в Европа до 2030 г., интелигентното зареждане ще играе жизненоважна роля.

Електрическите автомобили се превръщат в най-значимото допълнение към електрическата мрежа в този век. Сравнявайки това с текущия брой от около 3 милиона електрически превозни средства по европейските пътища, всеки човек може да си представи въздействието, което промяната в мобилността ще има върху преносната мрежа.

Всички тези допълнителни електрически превозни средства ще се нуждаят от възможност за зареждане и енергийните мрежи трябва да могат да се справят с това, без да се допускат претоварване и сривове.

image_7dc376b7-5c67-432e-b81f-2065190b399420230322_144552 (1)

Какво е Smart Sharging?

Smart charging е термин, който описва модулирането на мощността за зареждане на електрически превозни средства според предварително заложени правила и адаптирането и към ограниченията и възможностите на електрическата мрежа. Терминът обхваща и използването на батериите на електрическите превозни средства за връщане на вече заредена енергия в електрическата мрежа (Vehicle to Grid V2G) или по-общо към конкретната локация (Vehicle-to-Building V2B, Vehicle-to-Home V2H, Vehicle-to-Anything V2X).
image_7862ae7d-58d3-4f3c-adff-587466e393b820230317_053814

Какво е Load Balancing?

От гледна точка на зареждането на електромобили, балансирането на натоварването осигурява оптимално разпределение на наличната мощност към отделните точки за зареждане посредством комбинация от хардуерни и софтуерни приложения. Балансирането може да бъде статично или динамично. Запознайте се с проекта, който реализирахме в централния офис на BMW Group България, за да научите повече за възможностите и предимствата, които дава динамичното разпределение на натоварването.

Защо Smart Charging?

Добър начин да обясним основните предимства на интелигентното зареждане е да го сравним с нормалното зареждане на електрически превозни средства.

За да заредите електрическо превозно средство с помощта на нормален метод на зареждане, трябва просто да включите автомобила си в точка за зареждане, която е свързана директно към електрическата мрежа. Превозното средство ще се зарежда с максималната налична мощност до точката, в която батерията достигне 100% SoC (state of charge). В този момент процесът на зареждане автоматично ще спре.

За разлика от това, интелигентното зареждане е автоматично контролиран и координиран начин за зареждане. Централна компютърна система се грижи за зареждането, което избягва по-малко ефективния подход на използване на максимална мощност, докато батерията се напълни.

Интелигентната система за зареждане прилага процес на вземане на решения, който автоматично регулира изходната мощност от станцията за зареждане според заложените приоритети. 

SMART charging е незаобиколима част от зарядната инфраструктура на големи зарядни паркове, търговски паркинги, паркинги за служители, депа за фирмени автомобили, жилищни и бизнес паркове и т.н.

Основни предимства

Фирмени автопаркове

Когато говорим с бизнеса за електрифициране на фирмените автопаркове обикновенно разговорът се ограничава до два основни въпроса. 

1. Какви превозни средства се предлагат на пазара и подходящи ли са те за нашата дейност?
2. Как и къде ще ги зареждаме?

Първото предизвикателство се свежда до избора, предоставен от автомобилните производители. Постоянно разрастващата се гама от предлагани модели, огромните инвестиции на производителите в развойна дейност за електромобили, регулаторните промени по отношение на въглеродните емисии и регистрациите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, както и натискът от потребителите ни карат да мислим, че за този въпрос ще се намери бързо решение. 
Второто предизвикателство е по-сложно, тъй като технологиите и условията за изграждане на зарядна инфраструктура все още се развиват.
Основният проблем е,  неяснотата дали доставчиците на енергия ще са в състояние да произведат и дистрибутират необходимите мощности до потребителите. Преносните мрежи, както и производствените мощности не са проектирани за огромните количества енергия, неоходими за цялостно преминаване към електрическа мобилност.  
Много компании с големи автопаркове виждат реална нужда от 50 или повече DC зарядни станции, за да могат да упражняват дейността си, както до сега. 

Това им оставя два избора- необходимост от огромни инвестиции в трансформатори и инсталации или използването на интелигентна комбинация от софтуерни решения за оптимизация на зареждането, изчисляване на график, маршрути, смени и цени на електроенергия  и хардуерни подобрения.

Интелигентното зареждане има смисъл както от финансова, така и от екологична гледна точка, тъй като помага да се използва енергията максимално ефективно и осигурява възможност за балансиране между различните източници когато това е необходимо за бинеса ви. 

Жилищни и бизнес комплекси

Бизнесът с недвижими имоти е изправен пред сериозни предизвикателства в следващите години. Наличието на зарядна инфраструктура вероятно ще е един от основните критерии за клиентите при изборът на жилищни или офисни пространства.  
В големите градове предизвикателството е по-голямо, тъй като инфраструктурата за зареждане често изисква сериозни строителни работи и големи инвестиции.
Интелигентното зареждане може да помогне в тези случаи. За зареждането вкъщи или на работното място обикновено има прозорец от поне 8 часа или повече и софтуерът за интелигентно зареждане може да помогне за ефективното разпределяне на наличната мощност през този период.

Свържете се с нас и ще ви косултираме по всички теми свързани с възможностите за вашия бизнес.