parallax background

За бизнеса

Около 25% от всички новорегистрирани превозни средства ще бъдат електрически до 2025 г. Вашият бизнес, вашите служители, вашите клиенти или вашите наематели ще управляват, използват или ще бъдат обслужвани от електрически превозни средства. Време е да започнете да планирате!

Промяната в мобилността носи със себе си редица предизвикателства, но и огромни възможности.

Консултирайте се с нас и ние ще ви помогнем да намерите правилното решение според нуждите на вашата организация.

Защо да изберете нас?

Създадохме широка мрежа от стратегически партньорства, за да подкрепяме и консултираме нашите клиенти при взимането на решения свързани с електрифицирането на автопарка, изграждането и управлението на фирмена зарядна инфраструктура, зареждане на фирмените автомобили извън собствената локация и ориентация в бързо развиващата се екосистема от доставчици на услуги за електромобили и регулаторни промени.

Разполагаме ли с достатъчна присъединена мощност, за да покрием нуждите на нашия бизнес?
При планирането на фирмената зарядна инфраструктура е важно да имате отговор на този въпрос. Проверете с вашето ЕРП каква е присъединената мощност за вашия обект. Помислете как ще се използва фирмения автопарк в бъдеще, какъв брой електрически автомобили ще са необходими и как ще бъдат зареждани те. Голямата част от тази задача може да бъде планирана доста добре в самото начало, а посредством интелигентни хардуерни и софтуерни решения ние сме състояние да компенсираме това, което не може да бъде планирано.
Необходими ли са промени по вътрешната ни инсталация?
Можем да извършим експертен оглед на вашия обект и да ви дадем яснота дали се налагат промени по вътрешната инсталация.
Съществуват ли програми и финансови инструменти, които могат да ни помогнат за инвестицията?
Заедно с нашите партньори ще проверим всички възможности за финансиране на вашата фирмена зарядна инфраструктура и ще ви помогнем да намерите най-добрите предложения на пазара.
Има ли възможност за изграждане на ВЕИ мощности на нашата локация?
Изграждането на фотоволтаична инсталация на вашата локация е рационално и разумно решение както с оглед на използването на генерираното електричество за зареждане на автопарка и производство, така и за цялостното де-карбонизиране на вашия бизнес. Заедно с нашите партньори от Колко Ток можем да ви предложим цялостно експертно решение.
Съществуват ли данъчни облекчения за инвестиции в зарядна инфраструктура?
Проверете с вашите данъчни консултанти дали са възможни данъчни облекчения за инвестиции във фирмената зарядна инфраструктура.